Publikace "Hospodaření s dešťovou vodou v ČR"

V březnu toho roku byla uvedena na knižní trh publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“, na jejímž vzniku se podstatnou měrou podílela naše projektová a inženýrská kancelář. Publikace byla vydána v rámci projektu „Počítáme s vodou“, který je podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce a z prostředků MŽP ČR.

Tato publikace si neklade za cíl vyčerpávající přehled všech aspektů týkajících se hospodaření s dešťovou vodou, ale měla by sloužit jako užitečný podklad pro základní orientaci v problematice. Kniha mimo jiné přináší výklad platné legislativy, návod jak pracovat s technickými normami, doporučení pro městský management nebo také sbírku příkladů přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou od nás i ze zahraničí. Informace uvedené v této publikaci vycházejí ze zkušeností získaných v rámci celé řady projektů, na kterých se autoři publikace podíleli. Předkládané poznatky jsou tak zasazeny do kontextu současné praxe v městském odvodnění.
Publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“ je určena všem, kteří jsou aktivně zapojeni do procesu územního plánování, výstavby a posuzování staveb „na které prší“ a zejména pak těm, kterým není lhostejný osud lidí a kvalita životního prostředí.

Publikaci je možné objednat zde.

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo