Ukázkové realizace

Ivančice - eliminace vtoku srážkové vody do jednotné kanalizace v intravilánu města

Stupeň PD: Studie

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Termín: 12/2018

Studie zahrnuje analýzu stávajícího stavu a následný návrh opatření eliminujících vtok extravilánových srážkových vod do jednotné kanalizace v intravilánu města. Součástí studie je návrh protipovodňových opatření s cílem zvýšení ochrany intravilánu města během extrémních srážkových událostí. Závěry a výstupy studie slouží jako výchozí podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a následnou žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí nebo jiných zdrojů umožňujících čerpání finančních prostředků na vybudování protipovodňových opatření.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo