Ukázkové realizace

Moravské Bránice – studie odvodnění vybraných ulic

Stupeň PD: Studie

Objednatel: Obec Moravské Bránice

Termín: 12/2018

Vypracování studie odvodnění vybraných ulic s jejich základní komunikační koncepcí v obci; studie obsahuje popis základní koncepce odvodnění včetně souvisejících průzkumů, orientační hydrotechnický výpočet základních objemů retencí, grafickou část s fotodokumentací a také podrobnější návrh dopravního řešení vybraných ulic s možným řešením budoucího napojení místních komunikací na krajskou komunikaci.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo