Reference:
Za nás mluví práce

Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady, Praha 8 – Libeň

Více informací ...

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně

Více informací ...

Hospodaření s dešťovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře

Více informací ...

Brno, Sportovní – rekonstrukce kanalizace, I. etapa

Více informací ...

Park na Moravském náměstí v Brně

Více informací ...

Studie změny odvodnění srážkových vod areálu MŽP s využitím modrozelené infrastruktury

Více informací ...

Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod

Více informací ...

Brno, Dohnalova – výstavba dešťové kanalizace

Více informací ...

Výběr dalších referencí

Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část kanalizace (Studie)

01/2026

Nová Zbrojovka (DUSP, DPS)

08/2022

Tábor, Pražské sídliště – redukce odtoku srážkové vody do jednotné kanalizace aplikací modrozelené infrastruktury (Studie)

07/2022

Náměstí Svobody, Kladno (DUSP)

06/2022

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. a 2. etapa (DUSP, DPS)

05/2022

Revitalizace návrší Kozího Hrádku v Mikulově (DUSP, DPS)

05/2022

Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna (S, DUSP, DPS)

02/2022

Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Za Humny Přísnotice (DUSP, DPS)

02/2022

Chytré Líchy – Židlochovice (Studie)

11/2021

Milotice, Základní škola a ul. Na Kanále – odpojení srážkové vody od jednotné kanalizace dle principů HDV (DUSP+PS)

11/2021

ZŠ Žerotínova – hospodaření s dešťovou vodou a revitalizace areálu školy vč. parkovišť (DUSP, DPS)

10/2019

ZŠ Modřice – Benešova a Komenského hospodaření s dešťovou vodou (DUR, DSP, AD)

03/2019

Vybíralka 25, ZŠ a MŠ hospodaření s dešťovou vodou a navazující revitalizace (DUSP, DPS)

11/2018

Hospodaření se srážkovými vodami – ZŠ Na Výsluní Uherský Brod (DUR, DSP, AD)

08/2018

MU v Brně, univerzitní kampus Bohunice (DUR, DSP, DPS)

12/2004

Nová Zbrojovka – výstavba kmenové stoky E (DUSP, DPS)

08/2022

Brno, Hradilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (DUR, DSP+PS)

03/2022

Autocentrum Česká – odvodnění areálu (DSP, DPS)

02/2022

Městský stadion Kuřim – rekonstrukce, část odvodnění (DUR, DSP, DPS)

11/2021

Emin zámek – odvlhčení a odvodnění budovy zámku včetně rekonstrukce zpevněných ploch a parku s využitím dešťových vod – Etapa A (S, DUSP, DPS)

10/2021

Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace (DUR, DSP+PS, AD)

07/2021

Globus Ivanovice – rekonstrukce odlučovačů tuků (DUSP+PS, kolaudace)

02/2021

Tachov, Industrial park (DUSP, DVZ)

03/2019

Brno, Kosmákova – rekonstrukce vodovodu (DUR, DSP+PS)

02/2019

Brno, Touškova, Svatoplukova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (DUR, DSP+PS)

12/2018

Brno, kolektor Nový Lískovec – rekonstrukce vodovodu, etapa I (DSP+PS, AD, DSPS)

08/2018

Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (DUR, DSP+PS)

08/2018

Brno, Studená – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (DUR, DSP+PS)

04/2018

Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (DUR, DSP+PS)

10/2017

Brno, ul. Erbenova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (DUR, DSP, DPS, AD, DSPS)

12/2013

Brno, Mojmírovo náměstí – rekonstrukce kanalizace (DUSP, DPS)

12/2013

Brno, Milady Horákové I, II– rekonstrukce kanalizace a vodovodu (DUR, DSP, DPS, DSPS)

11/2010

ČOI oprava sociálního zařízení v 1.NP a sanace omítek 1.PP (DPS)

11/2022

Generační rodinné domy k.ú. Sedlnice (DUSP)

08/2022

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1Pdf (DSP, DPS)

04/2021

Autocentrum Česká (DPS)

10/2020

Brno, Starobrněnská 12 dostavba schodiště a výtahu, rekonstrukce podkroví a 2. PP (DUSP)

10/2020

Bytové domy Horní (DUR+DSP, DPS)

09/2019

Polyfunkční dům Bratislavská 35 (DUSP, DPS)

08/2019

Tachov, Industrial park (DUSP, DVZ)

03/2019

Bytový dům Panorama Kociánka (DSP, DPS)

02/2019

RD Sadovského (DSP+PS)

11/2018

Brno, Rekonstrukce koncertního sálu, tř. Kpt. Jaroše 1890/45 (DPS)

04/2017

Brno, MŠ Loosova (DUSP, DPS)

01/2017

Vlněna – Budovy A, B, C, D, E, G, H (DUR, DSP)

05/2015

Městská sportovní hala v Kuřimi (DSP, DPS)

12/2014

Stavební úpravy a opravy bytů Kosmákova 49, Brno (DSP, DPS)

11/2012